หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ ในวิสุทธิเจ็ด (5/7)

94 เข้าชม
Published
ธรรมบรรยาย แด่พระวิปัสสนาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมพระกัมมัฏฐาน หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
www.mongkoldhamma.org
www.luangpa.org
หมวดหมู่
มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดฯ
แท็ก
มงคลธรรม, ธรรมกาย, สติปัฏฐาน
เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้